Jdi na obsah Jdi na menu
 


Ve starověkých městech existovaly domy, kde se konaly pobožnosti a přinášely oběti. Vlastně to byly chrámy, stavěné na počest mnoha bohů. Tyto budovy často fungovaly jako místa pro setkávání filozofů a mystiků, o nichž se věřilo, že vlastní tajemství přírody. Tito mužové se obvykle sdružovali v odloučených filozofických školách. Nejdůležitější ze všech těchto starověkých skupin je Bratrstvo Hada nebo Draka a byla jednoduše známa jako Mystéria. Had a drak jsou symboly, které reprezentují moudrost. Otcem moudrosti je Lucifer, také nazývaný jako Posel Světla. Pro Mystéria byl ohniskem uctívání Osiris, jméno jasné hvězdy, která - jak starověcí lidé věřili - spadla na zem. Doslovný význam slova Lucifer je "světlonoš" nebo "ranní hvězda". Poté, co Osiris sestoupil s oblohy, starověcí lidé viděli Slunce, jako představitele Osirise.Tvrdí se, že poté, co Lucifer spadl z Nebe, přinesl s sebou sílu myšlení jako dar lidstvu.Většina největších duchů, kteří vůbec žili, byla zasvěcena do společnosti Mystéria tajnými a nebezpečnými rituály, z nichž některé byly velmi kruté. Nejslavnější z nich byli známi jako Osiris, Isis, Sabarius, Cybele a Eleusis. Platón byl jedním z těchto zasvěcenců a některá z těchto mystérií popisuje ve svých dílech. Platónovo zasvěcení zahrnovalo třídenní pohřbení ve Velké pyramidě, během něhož zemřel (symbolicky), znovuzrodil se a byla mu svěřena tajemství, která měl chránit. Platónovy spisy jsou plné informací o Mystériích. Manly P. Hall ve své knize The Secret Teachings of all Ages tvrdil, že "...osvícení starověku...vstupovali do jejích (pyramida v Gíze) portálů jako lidé; ven vycházeli jako bohové." V starověké Egyptštině bylo pro pyramidu používáno slovo khuti, což znamenalo "nádherné světlo". Pan Hall také říká, "Pyramidy jsou důležité egyptské zasvěcovací chrámy..." Podle mnohých autorů byla

Svobodní zednáři začínají svůj kalendář od Y.L., "In the Year of Light" (V roce světla), který vznikne přidáním čísla 4000 k modernímu letopočtu. Takže 1990 + 4000 = 5990 Y.L. George Michanovsky napsal v knize The Once and Future Star, že "klínové písmo starověkých Sumerů...popisuje explozi obrovské hvězdy, která se nacházela v trojúhelníku tvořeném hvězdami Zeta Puppis, Gama Velorum a Lambda Velorum...nacházejícími se na jižní obloze... První tajemství, které člověk musí znát, aby vůbec začal chápat společnost Mystéria, je, že její členové věří, že na celém světě existuje jen velice málo opravdu vyspělých mozků. Oni věří, že tyto mozky patří jim. Filozofie, která následuje, je klasickým pohledem tajných společností na humanitu: "Když osoba se silným intelektem stojí tváří v tvář nějakému problému, který volá po použití schopností rozumu, zachová rovnováhu a pokusí se najít řešení shromážděním faktů, jež se týkají dané otázky.

       Na druhé straně ti, kteří jsou nezralí, když stojí před nějakým malým problémem, jsou bezradní. Zatímco ti první jsou oprávněni řešit záhadu jejich vlastního osudu, ti druzí musí být vedeni jako stádo zvířat a učeni nejjednodušším jazykem. Jako ovce, které jsou naprosto závislé na svém pastýři. Schopný intelekt je učen mystériím a esoterickým duchovním pravdám. Masy jsou učeny doslovným exoterickým výkladům. Zatímco masy uctívají pět smyslů, vyvolená menšina na rozdíl od nich pozoruje a rozeznává symbolická zhutnění velkých abstraktních pravd. Zasvěcení vyvolení se dorozumívají přímo s Bohy (mimozemšťany), kteří se zase dorozumívají s nimi.

                                                                                                        Honza Z.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

5125

(hybrid, 8. 1. 2012 1:39)

...:D...:D